IcePanel

IcePanel

app.icepanel.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng IcePanel cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

IcePanel là một công cụ SaaS dành cho các nhóm công nghệ cộng tác trên thiết kế kiến ​​trúc phần mềm của họ. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận trực quan được liên kết với các tài nguyên trong thế giới thực, được thiết kế cho những người kỹ thuật và không chuyên về kỹ thuật.

Trang web: icepanel.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với IcePanel theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.