FP Notebook

FP Notebook

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: fpnotebook.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho FP Notebook trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

FPnotebook.com là một tài liệu tham khảo y tế tại điểm chăm sóc, truy cập nhanh chóng dành cho các bác sĩ lâm sàng cấp cứu và chăm sóc ban đầu. Bắt đầu vào năm 1995, bộ sưu tập này hiện có 6407 trang chủ đề liên kết với nhau được chia thành một cây gồm 31 cuốn sách chuyên ngành và 722 chương. Nội dung được cập nhật hàng tháng với các bài đánh giá và hội thảo tài liệu có hệ thống.

Trang web: fpnotebook.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với FP Notebook theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.