Form Engineer

Form Engineer

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: form.engineer

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Form Engineer trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Dễ dàng tạo biểu mẫu hiện đại bằng cách sử dụng các trường kéo và thả với các tùy chọn cho tất cả các loại trường nhập bao gồm danh sách thả xuống, câu hỏi trắc nghiệm, ngày & giờ và cho phép người dùng tải tệp lên.

Trang web: form.engineer

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Form Engineer theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.