Firefox Developer Hub

Firefox Developer Hub

addons.mozilla.org

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Firefox Developer Hub cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bạn đã sẵn sàng gửi hoặc quản lý tiện ích mở rộng của mình chưa? Đăng nhập vào Trung tâm nhà phát triển để gửi hoặc quản lý các tiện ích mở rộng và chủ đề.

Trang web: addons.mozilla.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Firefox Developer Hub theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.