Filebase

Filebase

console.filebase.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Filebase cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Lưu trữ phi tập trung được thực hiện dễ dàng. Việc lưu trữ dữ liệu trên các mạng phi tập trung có thể khó khăn. Filebase loại bỏ sự phức tạp đó. Tải dữ liệu lên trong vài giây bằng các công cụ bạn đã biết và yêu thích.

Trang web: filebase.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Filebase theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.