Factor

Factor

app.factor.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Factor cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cách đơn giản nhất để đặt hàng, theo dõi và thanh toán các bộ phận đã mua. Xem cách Factor có thể giúp bạn chuyển từ thiết kế sang thành phẩm một cách dễ dàng — và giữ cho chuỗi cung ứng của bạn được cải thiện mỗi ngày.

Trang web: factor.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Factor theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.