Evergreen Notes

Evergreen Notes

evergreennotes.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Evergreen Notes cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Đây là ứng dụng ghi chú được lấy cảm hứng từ [Andy Matuschak](https://notes.andymatuschak.org/Evergreen_notes). Những nguồn cảm hứng khác là: [Roam Research](https://roamresearch.com/)

Trang web: evergreennotes.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Evergreen Notes theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.