Email Parser

Email Parser

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: emailparser.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Email Parser trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trình phân tích cú pháp email là một công cụ được sử dụng để trích xuất văn bản từ các email đến và gửi nó đến bảng tính, cơ sở dữ liệu hoặc các dịch vụ khác bằng API, Zapier hoặc IFTTT.

Trang web: emailparser.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Email Parser theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.