Eduka System

Eduka System

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: edukasystem.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Eduka System trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Học trực tuyến và thực hành các câu hỏi bằng cách sử dụng các bản tóm tắt hoàn chỉnh và các câu hỏi thực hành bài kiểm tra hoàn chỉnh với các bài tập thử thú vị! Nào, hãy sử dụng Hệ thống Giáo dục ngay bây giờ!

Trang web: edukasystem.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Eduka System theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.