Disroot XMPP Chat

Disroot XMPP Chat

webchat.disroot.org

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Disroot XMPP Chat cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tin nhắn tức thời phi tập trung. Giao tiếp bằng giao thức trò chuyện được tiêu chuẩn hóa, mở và liên kết, với khả năng mã hóa giao tiếp của bạn bằng giao thức OMEMO (dựa trên phương thức mã hóa cũng được các dịch vụ như Signal và Matrix sử dụng). Với XMPP, bạn không bị ràng buộc với một nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ: máy chủ Disroot) nhưng có thể tự do liên lạc với các liên hệ từ các máy chủ Jabber khác, giống như bạn liên lạc giữa các máy chủ email khác nhau.

Trang web: webchat.disroot.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Disroot XMPP Chat theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.