Disroot XMPP Chat

Disroot XMPP Chat

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: disroot.org

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Disroot XMPP Chat trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tin nhắn tức thời phi tập trung. Giao tiếp bằng giao thức trò chuyện được tiêu chuẩn hóa, mở và liên kết, với khả năng mã hóa giao tiếp của bạn bằng giao thức OMEMO (dựa trên phương thức mã hóa cũng được các dịch vụ như Signal và Matrix sử dụng). Với XMPP, bạn không bị ràng buộc với một nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ: máy chủ Disroot) nhưng có thể tự do liên lạc với các liên hệ từ các máy chủ Jabber khác, giống như bạn liên lạc giữa các máy chủ email khác nhau.

Trang web: disroot.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Disroot XMPP Chat theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.