Dig

Dig

app.dig.security

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Dig cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Bảo mật dữ liệu với tốc độ của đám mây. Khả năng hiển thị, kiểm soát và bảo vệ tài sản dữ liệu theo thời gian thực trên bất kỳ đám mây nào với tính năng quản lý tình trạng bảo mật dữ liệu (DSPM). Dig cho phép bạn bảo vệ tất cả dữ liệu quan trọng mà không làm mất đi tính linh hoạt và tốc độ của đám mây.

Trang web: dig.security

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Dig theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.