Design Gurus

Design Gurus

designgurus.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Design Gurus cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Design Gurus cung cấp các khóa học nổi tiếng thế giới dành cho kỹ sư phần mềm để chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn về thiết kế hệ thống và viết mã. Được phát triển bởi các kỹ sư dành cho kỹ sư.

Trang web: designgurus.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Design Gurus theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.