dbdiagram.io

dbdiagram.io

dbdiagram.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng dbdiagram.io cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Công cụ miễn phí nhanh chóng và đơn giản để giúp bạn vẽ sơ đồ mối quan hệ cơ sở dữ liệu và lưu chuyển nhanh chóng bằng ngôn ngữ DSL đơn giản.

Trang web: dbdiagram.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với dbdiagram.io theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.