Crash Course

Crash Course

thecrashcourse.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Crash Course cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Trong tập Crash Course Engineering này, chúng ta đang nói về sự truyền nhiệt và các cơ chế khác nhau đằng sau nó. Chúng ta sẽ khám phá sự dẫn nhiệt, độ dẫn nhiệt của vật liệu, sự đối lưu, các lớp biên và bức xạ. Crash Course Engineering được sản xuất cùng với PBS Digital Studios.

Trang web: thecrashcourse.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Crash Course theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.