Clean Email

Clean Email

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: clean.email

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Clean Email trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Làm sạch Hộp thư đến của bạn khỏi những email bạn không cần. Sau đó giữ nó sạch sẽ. Email sạch giúp bạn quản lý hộp thư quá tải với các email chưa đọc và không mong muốn hiệu quả hơn — đồng thời giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Dọn dẹp email bằng ứng dụng dọn dẹp hộp thư đến email của chúng tôi.

Trang web: clean.email

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Clean Email theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.