ClassLink

ClassLink

launchpad.classlink.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ClassLink cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Giới thiệu về quyền truy cập, phân tích và quản lý danh tính dành cho các nhà lãnh đạo giáo dục.

Trang web: classlink.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ClassLink theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.