ChannelAdvisor

ChannelAdvisor

login.channeladvisor.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ChannelAdvisor cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

ChannelAdvisor Corp. là một công ty thương mại điện tử có trụ sở tại Morrisville, Bắc Carolina. Công ty cung cấp phần mềm thương mại điện tử dựa trên đám mây. Từ năm 2010 đến năm 2020, doanh thu của công ty đã tăng từ 36,7 triệu USD lên 145,1 triệu USD. Năm 2018, khách hàng của ChannelAdvisor đã xử lý tổng giá trị hàng hóa (GMV) hơn 10 tỷ USD. ChannelAdvisor được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York với ký hiệu ECOM.

Trang web: channeladvisor.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ChannelAdvisor theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.