Bing Webmaster Tools

Bing Webmaster Tools

bing.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Bing Webmaster Tools cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Công cụ quản trị trang web Bing là một dịch vụ miễn phí như một phần của công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft, cho phép quản trị viên web thêm trang web của họ vào trình thu thập chỉ mục Bing, xem hiệu suất trang web của họ trong Bing và hơn thế nữa.

Trang web: bing.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Bing Webmaster Tools theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.