如流

如流

infoflow.baidu.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng 如流 cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Ruliu là một nền tảng làm việc thông minh thế hệ mới của Baidu. Nó lấy quản lý kiến ​​thức làm cốt lõi và xây dựng quy trình làm việc trong kỷ nguyên AI để giúp các doanh nghiệp đạt được sự cải thiện và đổi mới hiệu quả, đồng thời trao quyền cho doanh nghiệp xây dựng khả năng cạnh tranh cốt lõi trong kỷ nguyên thông minh kinh tế. Ruliu, một nền tảng làm việc thông minh thế hệ mới của Baidu, lấy quản lý kiến ​​thức làm cốt lõi, xây dựng quy trình làm việc trong kỷ nguyên AI, giúp doanh nghiệp đạt được sự cải thiện và đổi mới hiệu quả, đồng thời trao quyền cho doanh nghiệp xây dựng khả năng cạnh tranh cốt lõi trong kỷ nguyên thông minh kinh tế.

Trang web: infoflow.baidu.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 如流 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.