Avaturn

Avaturn

hub.avaturn.me

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Avaturn cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

BIẾN MỌI NGƯỜI THÀNH AVATAR THỰC TẾ. Hình đại diện 3D thực tế và có thể tùy chỉnh cho metaverse, trò chơi hoặc ứng dụng của bạn.

Trang web: avaturn.me

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Avaturn theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.