AstroPrint

AstroPrint

cloud.astroprint.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng AstroPrint cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Hệ điều hành Cloud 3D Printing OS: Lưu trữ các tệp 3D của bạn trên đám mây, Giám sát bản in của bạn từ mọi nơi, Cắt trực tuyến với mọi thiết bị hỗ trợ Cura 3, plugin OctoPrint tốt nhất

Trang web: astroprint.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AstroPrint theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.