AssoConnect

AssoConnect

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: assoconnect.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho AssoConnect trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

AssoConnect là một nền tảng web cho phép bạn quản lý hiệp hội của mình hoàn toàn trực tuyến mà không cần kỹ năng kỹ thuật. Được sử dụng bởi hơn 50.000 lãnh đạo hiệp hội, AssoConnect giúp các hiệp hội thay đổi thế giới. Kế toán, quyên góp, quản lý thành viên, liên lạc, bán vé, trang web¿ Quản lý hiệp hội từ A đến Z Dễ sử dụng, mọi người đều có thể truy cập Tiết kiệm thời gian cho tình nguyện viên

Trang web: assoconnect.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AssoConnect theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.