ADrPlexus

ADrPlexus

learn.adrplexus.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ADrPlexus cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Ứng dụng Học tập Y tế ADrPlexus là một nguồn tài nguyên kỹ thuật số dành cho các bác sĩ, bởi bộ phận kỹ thuật của AdrPlexus. Ứng dụng của chúng tôi là một trong những ứng dụng thuộc loại này và hoạt động như một nơi lý tưởng cho những người mong muốn tham gia Học trực tuyến. Nội dung được tuyển chọn với tỷ lệ nỗ lực-năng suất cao nhất cùng với cách tiếp cận mang tính khái niệm và có giới hạn thời gian khiến ứng dụng ADrPlexus trở thành công cụ học tập rất hiệu quả cho NeXT và INI-CET

Trang web: adrplexus.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ADrPlexus theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.