365 Data Science

365 Data Science

365datascience.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng 365 Data Science cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

365 Data Science cung cấp các khóa học khoa học dữ liệu trực tuyến và các chứng chỉ được ngành công nhận để khởi đầu sự nghiệp của bạn. Tìm hiểu Excel, Python, R, Tableau, Power BI, v.v.

Trang web: 365datascience.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 365 Data Science theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.